Патничко осигурување GOLD

Вид

Детали


При пополнување на податоците користете латиничен фонт
Осигурано лице #1

Доплатоци
вработени во Македонија но возењето го вршат вон Македонија
За студенти кои студираат во странство, се на пракса во странство или пак работат сезонска работа во странство)
Дополнителни продукти

Контакт
Се согласувам САВА осигурување да може да ме контактира за цели на директен маркетинг (телефонски, по пошта или електронска пошта)*

* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.
Ве молиме внесете точна е-маил адреса,
бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.

Патничко осигурување почнувајќи од 123,00 ден
Осигурувачот има право телефонски да го исконтактира корисникот во текот на постапката за изработка на потврдата (полисата).