Колку е важно што добивате со здравственото осигурување? Дали е тоа квалитетна медицинска услуга, комбинирана со соодветни услови за прегледи, хируршки зафати, операции и рехабилитација?

Со добар осигурителен партнер добивате помош и грижа во миговите кога таа е неопходна, кога поминувате низ ситуации што се по својата природа меѓу постресните.

Затоа создадовме најквалитетно покритие за доброволно приватно здравствено осигурување што ќе го користите во партнерската мрежа од болници и дијагностички центри. При тоа, како наш осигуреник ќе имате приоритетен третман.

За да биде процесот поедноставен, имаме сопствен асистентски центар што се грижи за координација на сите процеси, одејќи го целиот пат заедно со Вас. Ослободени сте и од грижата за трошоците, бидејќи тие се обврска на САВА осигурување уште од моментот на најава во асистентскиот центар. 

Полисата САВА Доброволно приватно здравствено осигурување на крајно едноставен начин, Ви ја обезбедува толку потребната логистичка и финансиска поддршка во чувствителни моменти.

Направивме илустрација на овој продукт преку промотивниот видео спот придружен со два инфографици, за едноставно и јасно да ги прикажеме неговите карактеристики и начинот на кој функционира асистенцијата

Обезбедете квалитетна медицинска грижа и услови - за себе и најмилите со САВА Доброволно приватно здравствено осигурување! Проверете ги понудите и комбинациите кои најмногу Ви одговараат. На располагање е нашиот контакт центар на телефон 0800 80 000, или директно на нашата веб страна, во полето за контакт (чет).