„Агент“ во Сектор за продажба – Подружница Битола

Место: Битола
Рок: 12.7.2024

Станете дел од професионалниот и успешен тим на САВА осигурување а.д. Скопје и тргнете на патување кон личен и професионален развој! Кариерата во осигурителната индустрија може да биде високо наградена и исполнета за поединци кои се водени од страста да им помагаат на другите да ја заштитат својата финансиска иднина. Со приклучување на нашиот тим  од искусни професионалци, имате можност за личен раст и развој во кариерата, а истовремено имате позитивно влијание врз животите на своите клиенти!

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Работно место:

„Агент“ во Сектор за продажба – Подружница Битола

 

Опис на работно место:

 • Изработување на понуди и полиси за осигурување,
 • Следење и грижа за наплата на премија за продадени полиси,
 • Останати обврски согласно интерни акти на Друштвото,
 • Обавување на други работни задачи по налог на непосредниот претпоставен.

 

Потребни квалификации:

 • Завршенo четиригодишно средно образование (ССС), гимназија или друго стручно образование;
 • Познавање на работа со компјутер;

 

Услови за вработување:

 • Број на извршители:
 • 1 (еден) во Подружница Битола;
 • Определено време во траење од 3 месеци;
 • Скратено работно време кое изнесува 4 часа дневно или вкупно 20 часа неделно;
 • Почетна основна нето плата во висина од 11.284,00 денари и дополнително неограничена заработка на провизија како процент од наплатена премија.

 

Потребна документација:

Заинтересираните да достават кратка биографија до Самостојна служба за човечки ресурси во Сава осигурување а.д. Скопје на ул. Железничка бр. 41 по пошта или на е-маил адреса: kariera@sava.mk. Пријавата треба да има назнака „Оглас за „Агент“ во Сектор за продажба – Подружница Битола

                                                            

Рокот за пријавување е заклучно до 12.07.2024 година. По неговото завршување ќе биде извршен избор во законскиот рок во зависност од бројот на пријавени кандидати, а во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

 

Напомена: Со достава на Вашата апликацијана овој оглас за вработување, вие ни овозможувате да имаме пристап до Вашите лични податоци. Истите ќе се  чуваат, обработуваат и користат исклучиво за целите на регрутација и селекција. Повеќе информации околу Вашите права  за обработка на личните податоци  како и за начинот на обработка на личните податоци може да добиете на следниот линк:

https://mk.sava.insure/media/store/mk-MK/2021/Izvestuvanje-za-privatnost-za-kandidati-za-vrabotuvanje.pdf  

Контактирајте нé