Онлајн плаќање

Онлајн пријава на штета

Онлајн купување полиси

Онлајн понуда

Назад

Влезна шема за број на полиса: AA-NNNNNNNN

Влезна шема за број на фактура: F-NNNNNN/NN

Влезна шема за број на фактура: R-NNNNNN/NN

ден

Ве молиме внесете точна е-маил адреса


* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.

 

 


Secure payment system 3-D Secure

Напомена: При плаќање со Динерс Клуб кредитна картичка сите трансакции ќе бидат поделени на максималниот број на рати, за корекција Ве молиме лично да се јавите на (02)15155 или на info@diners.com.mk.
Оценете ја веб страницата