Зелен картон

  • АО во странство. Осигурајте ја одговорноста при сообраќајни незгоди кога патувате.
  • Заштеда. Ако не патувате многу – можност за месечен зелен картон
  • Поддршка. Можеме да помогнеме и кога не сте дома.

Кога ја напуштате територијата на Република Македонија, неопходно е за возилото да имате “зелен картон”. Тој претставува територијално проширување на полисата за осигурување од автоодговорност во сите европски земји кои се членки на Системот за зелен картон. Доколку го немате, ќе треба да уплатите гранично осигурување во земјата во која патувате и кое чини поскапо.

Зелениот картон е гарант дека има кој да ја покрие штетата која во странство би можеле да ја нанесете - со своето возило и по своја вина. Ве осигурува и доколку претрпите штета при своето патување во странство, по вина на државјанин на матичната земја - неговата компанија ќе биде таа која ќе ја сноси одговорноста. Во ваков случај може да сметате и на наша помош во процесот на обработка и наплата на штетата.