Осигурување од земјотрес

Со доплата кон некој од пакетите за домаќинско осигурување, можете да ги осигурате домот и предметите во домаќинството од штети предизвикани од земјотрес.