Со доплата за некој од пакетите за осигурување на домаќинството, можете да ги осигурате домот и предметите во домаќинството од штети предизвикани од земјотрес.