Ви препорачуваме уште една услуга – Aвтомобилска асистенција – со која го добивате најобемното покритие за моторни возила на македонскиот пазар. Така ќе можете многу поспокојно да патувате, затоа што без разлика дали сте во земјата или странство, при проблем со вашето возило, помошта е само на еден телефонски повик од вас.