• И на далечина остануваме поврзани. Никогаш сами!

 • Никогаш сами на патување

   

  важно: сите полиси за патничко осигурување издадени после 01.04.2019, поддршката ја добиваат на новиот телефонски број +389 2 5101 525

 • Никогаш сами на пат

  Најкомплетна понуда за осигурување на моторни возила

  важно: сите полиси за автомобилска асистенција издадени после 01.04.2019, поддршката  ја добиваат на новиот телефонски број: +389 2 5101 525 

 • Никогаш сами дома

  За сите информации јавете се на 0800 80 000

 • Никогаш сами во бизнисот

  Квалитетна грижа за вашиот имот. Го осигуруваме најважното - деловните простории, инвентарот, вредностите и вработените.

  Покритија со посебно внимание. Комбинации од услуги, скроени според потребите на деловниот партнер.

  Повеќе
 • Никогаш сами при незгода

  Несреќите не можеме да ги предвидиме, но мораме да бидеме подготвени.

 • Никогаш сами при болест

  Прилагодено на секој осигуреник кој за себе или за своето семејство сака да обезбеди дополнителна здравствена заштита на едноставен, лесен и сигурен начин.

  Повеќе

Оценете ја веб страницата