• Сава - Патничко осигурување

  Едноставно и брзо – без грижа од првиот ден на патувањете

  Пресметај и купи онлајн

  Во случај на незгода 24-часовна поддршка на телефонскиот броj +389 2 5101 525

 • Сава - Осигурување на велосипеди и велосипедисти

   

  Повеќе

   

 • Сава - Здравствено осигурување на миленик Пет Вет

   

   

  Повеќе 

   

 • Сава - Осигурување на домаќинство

  За сите информации јавете се на 0800 80 000

  Повеќе
 • Сава - Доброволно приватно здравствено осигурување

  Прилагодено на секој осигуреник кој за себе или за своето семејство сака да обезбеди дополнителна здравствена заштита на едноставен, лесен и сигурен начин.

  Повеќе
 • Сава - Осигурување на моторни возила

   Сите полиси за автомобилска асистенција  поддршката  ја добиваат на телефонски број: +389 2 5101 525 

  Повеќе
 • Сава - Осигурување на правни лица

  Квалитетна грижа за вашиот имот. Го осигуруваме најважното - деловните простории, инвентарот, вредностите и вработените.

  Покритија со посебно внимание. Комбинации од услуги според потребите на деловниот партнер.

  Повеќе
 • Сава - Осигурување од незгода

  Несреќите не можеме да ги предвидиме, но мораме да бидеме секогаш подготвени.

  Повеќе

Оценете ја веб страницата