Колку ви е важна квалитетната медицинска услуга, комбинирана со соодветни услови за прегледи, хируршки зафати, операции и рехабилитација?

 Со добар осигурителен партнер добивате помош и грижа во миговите кога таа е неопходна, кога поминувате низ ситуации што се по својата природа меѓу постресните. Во Сава осигурување, заедно со партнерската мрежа од болници, го имате на располагање асистентскиот центар кој се грижи за координација на сите процеси, одејќи го целиот пат заедно со Вас.

Полисата САВА ДПЗО, на едноставен начин, Ви ја обезбедува толку потребната логистичка и финансиска поддршка во тие чувствителни моменти.

Направивме илустрација на овој продукт преку промотивниот видео спот придружен со два инфографици, за едноставно и јасно да ги прикажеме неговите карактеристики и начинот на кој функционира асистенцијата

Обезбедете квалитетна медицинска грижа и услови - за себе и најмилите! Проверете ги понудите и комбинациите кои најмногу Ви одговараат. На располагање е нашиот контакт центар на телефон 0800 80 000, или директно на нашата веб страна, во полето за контакт (чет).