Ви овозможуваме помош во моментот кога ќе се случи незгода во домот за која е неопходна итна интервенција од мајстор. Со само еден телефонски повик кон нашата асистентска куќа „Сава стејшн“ добивате инструкции и помош за санирање на проблемот. Мајсторот ќе биде испратен во најкраток можен рок за да ја изврши неопходната поправка. Освен тоа, добивате и покривање на трошоците за првиот работен час, а услугата е достапна 24/7.