Домашна асистенција

  • Ново. За прв пат на македонскиот осигурителен пазар
  • 24/7 Домашна асистенција. Во итни ситуации - твој личен хаус мајстор!

Ви овозможуваме помош во моментот кога ќе се случи незгода во домот за која е неопходна итна интервенција од мајстор. Со само еден телефонски повик кон нашата асистентска куќа Сава Стејшн добивате инструкции и помош за санирање на проблемот. Масторот ќе биде испратен во најкраток можен рок за да ја изврши неопходната поправка. Освен тоа, добивате и покривање на трошоците за првиот работен час, а услугата е достапна 24/7.