Домаќинско осигурување

Вид

m2

Прекy Интернет може да се купи полиса за домаќинско оси­гуру­вање на населени станови/куќи. Доколку са­ка­те да оси­гу­рате викендица или нена­селен имот Ве молиме обратете се на 0800 80000 агентите на Сава Осигурување веднаш ќе ве контак­тираат.

Детали

Квадратура: 30 m2, масивна градба
Суми на осигурување:
– за објект: 15.750,00 EUR,
– за предмети во домаќинство: 6.000,00 EUR

 

 


Осигуреник
сопственик на недвижноста
Податоци за недвижноста

Контакт
Се согласувам САВА осигурување да може да ме контактира за цели на директен маркетинг (телефонски, по пошта или електронска пошта)*

* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.
Ве молиме внесете точна е-маил адреса,
бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.

Домаќинско осигурување од 1.876,00 ден
Оценете ја веб страницата