Домаќинско осигурување

Вид

m2

Прекy Интернет може да се купи полиса за домаќинско оси­гуру­вање на населени станови/куќи. Доколку са­ка­те да оси­гу­рате викендица или нена­селен имот Ве молиме обратете се на 0800 80000 агентите на Сава Осигурување веднаш ќе ве контак­тираат.

Детали

Квадратура: 30 m2, масивна градба
Суми на осигурување:
– за објект: 12.000,00 EUR,
– за предмети во домаќинство: 4.000,00 EUR


Осигуреник
сопственик на недвижноста
Податоци за недвижноста

Контакт
Ве молиме внесете точна е-маил адреса,
бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.

Домаќинско осигурување од 1.529,00 ден