Сава Доброволно приватно здравствено осигурување

Повисок стандард на здравствена заштита

Сава доброволно здравствено осигурувањеСава осигурување а.д. Скопје како осигурителен партнер ви нуди помош и грижа во миговите кога таа  ви е неопходна, кога поминувате низ ситуации што се по својата природа меѓу постресните.

Затоа создадовме најквалитетно покритие за доброволно приватно здравствено осигурување што ќе го користите во партнерската мрежа од болници и дијагностички центри. Притоа, како наш осигуреник ќе имате приоритетен третман.

За да биде процесот поедноставен, имаме сопствен асистентски центар што се грижи за координација на сите процеси, одејќи го целиот пат заедно со вас како поддршка што е неопходна во стресните моменти во животот.

Полисата Сава Доброволно приватно здравствено осигурување на крајно едноставен начин ви ја обезбедува потребната логистичка и финансиска поддршка во чувствителни моменти.

Ослободени сте и од грижата за трошоците, бидејќи тие се обврска на Сава осигурување уште од моментот на најава во асистентскиот центар.

Направете вистински избор на вашиот осигурителен партнер, побарајте онлајн понуда и обезбедете  си квалитетна медицинска грижа и услови – за себе и за најмилите со Сава Доброволно приватно здравствено осигурување!

Информирајте се за понудите и комбинациите на пакети што најмногу ви одговараат на вашите потреби преку бесплатниот телефонскиот број 0800-80000 од нашиот контакт-центар (24/7)

Никогаш сами ,

Сава осигурување ад Скопје

 

 

Блог Никогаш сами – добро е да знаете!