15.5.2016

Нова услуга - Автомобилска асистенција

Воведовме уште една нова услуга - Aвтомобилска асистенција, која на нашите клиенти им обeзбедува најобемно покритие за моторни возила на македонскиот пазар. Отсега ќе можете многу поспокојно да патувате бидејќи при каков било проблем со вашето возило, без разлика на тоа дали се наоѓате во земјата или во странство, добивате поддршка и организација на помош со само еден телефонски повик.