22.11.2017

Каско на прв ризик – заштита за возила постари од шест години!

Каско на прв ризик – заштита за возила постари од шест години!

Имате возило постаро од 6 години? Задоволни сте и сакате да ви служи уште долго време...

Создадовме каско полиса наменета за заштита на постари патнички возила. Вие одлучувате на колкава сума ќе го осигурате возилото, односно максималниот износ кој ќе биде исплатен во случај на штета - 500, 750, 1000 или 1500 евра. Осигурувањето е без франшиза, со можност за 50% попуст на осигурувањето стакла!