19.12.2019

Осигурување на мобилна и техничка опрема - „Осигурени производи, сигурно купување!“

По одлично прифатената понуда за продолжена гаранција од страна на корисниците, со нашиот партнер Нептун Македонија обезбедивме уште еден продукт -  осигурување на техничка и мобилна опрема при купување во нивните салони.

Со оваа полиса, мобилната и техничка опрема што ќе ја набавите во Нептун Македонија може да биде заштитена од неколку ризици: физичко оштетување поради случајно настаната штета, кражба, разбојништво, како и злоупотреба на мобилната опрема – сето тоа во времетраење на основната гаранција на производот.

Може да се осигурува исклучиво новонабавена опрема.

 Сите останати детали околу покритијата може да ги прочитате во нашите Услови за осигурување на мобилна и техничка опрема.

 Повеќе информации за опремата и останатите можности кај нашиот партнер Нептун Македонија.