05.11.2020

Пет Вет – за грижа на вашето куче во месецот на осигурување со 30 % попуст!

Осигурете го вашиот миленик за само 15 минути!

Прв чекор

Ветеринарна изјава за здравствената состојба на кучето

Втор чекор

Доставете ја кај нас

Трет чекор

Се изготвува полиса и фактура

 

Со овој вид осигурување вие му овозможувате ветеринарно лекување на вашиот миленик (куче) при дијагностицирање на нова болест, односно дијагностика и лекување на миленикот;

Предмет на осигурување е секое новородено куче на осум недели до девет години старост;

Ако имате возрасно куче и првпат го осигурите, треба да има максимум шест години старост;

При настаната штета/болест се јавувавте во нашиот Асистентски центар 24/7 и ние понатаму се грижиме за здравјето на вашиот миленик.

Полисата за осигурување изнесува 5.950 денари со промотивниот попуст од 30 % до 30.11.2020 истата изнесува 4.165 денари.

Болестите за коишто се однесува осигурувањето се наведени во Општите услови што можете да ги најдете на следниов линк

Општи услови за домашни миленици  

За дополнителни информации за продуктот контактирајте не на нашиот бесплатен број 0800-80000 или преку chat box каде стапувате во директен контакт со нашите оператори.

Никогаш сами,

Сава осигурување а.д Скопје