08.4.2022

Сава осигурување вработува „Стручен соработник за процеси“ во Самостојната служба за ИТ

Станете дел од професионалниот и успешен тим на САВА осигурување а.д. Скопје!

 Работно место:

„Стручен соработник за процеси“ во Самостојната служба за ИТ во Дирекцијата на САВА осигурување а.д. Скопје, на ул. Загребска 28 А.

Опис на работно место:

 • Анализа и дизајнирање софтверски решенија;
 • Тестирање на програми;
 • Извршување на покомплексни програмски задачи;
 • Предлагање решенија за подобрување на работните процеси во полето на технологии на осигурувања;
 • Поддршка на работни процеси;
 • Активно учество во проекти во полето на технологии на осигурувања;
 • Брза и ефикасна тимска/корисничка комуникација;
 • Извршување на други работни задачи по налог на непосредниот претпоставен.

Потребни квалификации:

 • Завршенo високо образование (ВСС) од областа на информатичката технологија, односно факултет од инженерско-техничка област;
 • Искуство и познавање на работа од областа на информатичката технологија (програмирање);
 • Задолжително познавање на MS SQL релациони бази на податоци;
 • Познавање од областа на информациска безбедност;
 • Познавање на англиски јазик – пишан и говорен;
 • Способност за тимска работа.

Услови за вработување:

 • Број на извршители: 1 (еден);
 • 1 извршител со работа на неопределено време;
 • Избраните кандидати ќе работат со полно работно време кое изнесува 8 часа дневно или вкупно 40 часа неделно;

Потребна документација:

Заинтересираните да достават кратка биографија до Секторот за општи и правни работи во Сава осигурување а.д. Скопје на ул. Загребска 28 А, по пошта или на е-маил адреса: dokumenti@sava.mk. Пријавата треба да има назнака „Оглас за Стручен соработник за процеси во Самостојна служба за ИТ“.                                                           

Рокот за пријавување е 5 (пет) дена од последниот ден на објавата на огласот, односно заклучно со 20.04.2022 година. По неговото завршување ќе биде извршен избор во законскиот рок во зависност од бројот на пријавени кандидати, а во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.