28.12.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Станете дел од професионалниот и успешен тим на САВА осигурување а.д. Скопје!

Работно место:

„Администратор“ во Самостојна служба – Контакт центар.

Опис на работно место:

 • Оператор на телефонска централа и асистенција при пријава на штети,
 • Извршување на административни работни задачи за потребите на службата,
 • Обавување на други работни задачи по налог на претпоставен.

Потребни квалификации:

 • Завршенo четиригодишно средно образование (ССС), гимназија или друго стручно образование;
 • Познавање на работа со компјутер;

Услови за вработување:

 • Број на извршители: 1 (еден);
 • Определено време во траење од 3 (три) месеци;
 • Полно работно време од 40 часа неделно;
 • Работа во смени: прва смена од 08:00 ч до 16:00 ч и втора смена од 16:00 ч ди 22:00 ч
 • Работа во сабота од 08:00 ч до 16:00 ч
 • Почетна основна нето плата во висина од 20.000,00 денари.

Потребна документација:

Заинтересираните да достават кратка биографија до Самостојна служба за човечки ресурси во Сава осигурување а.д. Скопје на ул. Загребска 28 А, по пошта или на е-маил адреса: dokumenti@sava.mk. Пријавата треба да има назнака „Оглас за Администратор во Самостојна служба – Контакт центар “.

Рокот за пријавување е заклучно до 15.01.2023 година. По неговото завршување ќе биде извршен избор во законскиот рок во зависност од бројот на пријавени кандидати, а во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Напомена: Со достава на Вашата апликацијана овој оглас за вработување, вие ни овозможувате да имаме пристап до Вашите лични податоци. Истите ќе се  чуваат, обработуваат и користат исклучиво за целите на регрутација и селекција. Повеќе информации околу Вашите права  за обработка на личните податоци  како и за начинот на обработка на личните податоци може да добиете на следниот линк:

Известување за приватност