Патничко осигурување за бизнис 

Доколку го планирате вашето бизнис патување, имате можност да купите патничко осигурување за бизнис и на истото се пресметува попуст на премијата од 20%.

Висината на премијата зависи од пакетот: Голд, Платинум или Вип, како и од бројот на осигурени денови.

Полисата  за патничко здравствено осигурување за бизнис може да се купи онлајн преку нашиот веб-шоп или да ја договорите со наш агент.

При купување на полисата онлајн, потребно е да наведете дека станува збор за бизнис патување во полето вид наСава патничко осигурување патување.

Нашето патничко здравствено осигурување за бизнис ви овозможува територијално покритие за целиот свет.

За секоја настаната штета задолжително треба  да биде известен асистентскиот центар во рок од 24 часа од настанување на штетниот настан на телефонскиот број +389 2 5101525.

Повеќе информации можете да добиете на следниов линк или контактирајте нè на нашиот бесплатен телефонски број 0800 80000.