Дали сте подготвени за патување со вашето возило?

Секое патување е посебно доживување и ни овозможува да откриеме нови дестинации, места каде што ќе изградиме спомени и искуства.

Доколку планирате патување со вашето возило потребно е вие и возилото да се подготвите за на пат. Направете план на патување, односно направете листа на сѐ што ви е потребно за да биде безгрижно вашето патување.

Обезбедете и проверете ја сета потребна документација:

Проверете дали имате зелена карта - осигурување на возилото, возачка дозвола, регистрација на возилото, полномошно, пасош, лична карта, сообраќајна дозвола и сл.Сава автомобилска асистенција

Направете го потребниот сервис на вашето возило:

Проверете дали имате резервна гума, потоа дали имате потребен алат, дали светлата и сопирачките работата исправно, дали имате доволно гориво, и сл.

За да биде безгрижно вашето патување потребно е да обезбедите и автомобилска асистенција која ќе ви овозможи да бидете сигурни и да не се грижите дека нешто сте заборавиле додека сте се подготвувале. Со автомобилската асистенција сигурни сте дека имате заштита и сигурност доколку возилото ве остави на пат, или ви е потребна поправка, имате недостаток на гориво, потребно ви е преноќување, ви треба заменско возило и сл.

Автомобилската асистенција можете да ја извадите со секоја полиса за автоодговорност како и со каско осигурување. Пакетите кои ви ги нуди Сава осигурување и какви видови покритија нудиме можете да погледнете тука.

Покрај автомобилската асистенција купете си и патничко осигурување онлајн на нашиот веб - страница 24/7 и ќе бидете осигурани за патување низ целиот свет.

Доколку ви се потребни повеќе информации за нашите продукти можете  да побарате понуда онлајн како и да нѐ контактирате преку нашиот контакт центар.

Сава осигурување а.д Скопје

Блог Никогаш сами – добро е да знаете!