Осигурување на имот

Осигурување на имот Можност за осигурување на цивилни или индустриски објекти! Широко покритие на ризици! Можност за проширување на...

Повеќе

Осигурување од незгода

Осигурување од незгода Несреќи се случуваат. Да се погрижиме да не бидеме изненадени и неподготвени! Високи трошоци за лекување, боледување?...

Повеќе

Осигурување од одговорност

Осигурување од одговорност Осигурајте ја вашата одговорност за добри односи меѓу вашите вработени и клиентите! Заштитете ја сопствената...

Повеќе

Транспортно осигурување

Транспортно осигурување Заштитете ги своите пратки од сите ризици! Постојано на пат? Дозволете пратките да бидат осигурени.

Повеќе

Осигурување на возила

Осигурување на возила Најкомплетно покритие за осигурување на возила. 24/7 автомобилска асистенција - помош на патот, таму каде што е...

Повеќе